Regulamin 2018:

 

Projekt Regulaminu na 2018 rok:
Międzynarodowe Mistrzostwa Wspólnego Gołębnika Centrum 2018 r
INFORMACJE I KONTAKT W JĘZYKU NIEMIECKIM
ALEKSANDER KARWOT - TEL.0049 25959320 , YEVHENIY GUDZ- TEL.004915143604121

1. Udział w zawodach może brać każdy hodowca,(oprócz organizatora), który zgłosi gołębie rocznika 2018 i spełni wszystkie warunki określone w regulaminie ,oraz wypełni formularz zgłoszeniowy.

2. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest uiszczenie wpłaty(wykupu tzw. biletu wstępu do WG ) w wysokości 70zł za każdego zgłoszonego gołębia , oraz pozostałą część do momentu dostarczenia gołębi.

Po upływie 14 dni od wyznaczonego terminu w przypadku braku wpłaty osoba jest skreślana z listy.

Numer konta bankowego:  PL 31 1440 1257 0000 0000 0191 3794

                                        SWIFT BPKOPLPW

                                          IBAN:PL31144012570000000001913794

                                          Dane odbiorcy:

                                          Wspólny Gołębnik Centrum Mariusz Tosik

 

Termin przyjmowania gołębi od 20.04.2018 – 25.05.2018. z kartami własności.

Gołębie powinny być zaszczepione przeciw paramyxowirozie

Rodowody prosimy dostarczyć po locie finałowym (w terminie 7 dni).

3.Całkowita opłata zakwaterowania gołębi wynosi 300zł/szt(brutto)

Po wpłaceniu zaliczki, w przypadku nie dostarczenia gołębi na WG opłata nie ulega zwrotowi.

Na bieżąco w (Statystyki) będzie odbywała się kontrola stanu gołebnika. W dniu przybycia gołebi na WG zostaną przydzielone obrączki elektroniczne.

4. Gołębie dostarczone na WG podlegają rozporządzeniom organizatora.
Gołębie dostarczone na WG w złym stanie zdrowotnym z oznakami chorobowymi lub podejrzeniem o chorobę będą odesłane natychmiast właścicielowi – uczestnikowi na jego koszt.

5. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość drużyn 5 sztuk+2 rezerwowe lub 3szt+1 rezerwowy

Można zgłaszać również mniejsze ilości gołebi w drużynie co jednak będzie się wiązało z mniejszą szansą w mistrzostwie drużynowym. Gołąbki rezerwowe będą mogły zastąpić gołebie zaginione.
Jeśli drużyna doleci w komplecie do 1-go lotu konkursowego,wówczas uczestnik może aktywować gołąbki rezerwowe opłacając 300zł/szt.Gołąbki nie opłacone nie zdobywają nagród z lotów i nie liczą się do żadnej klasyfikacji.

Najlepszą drużynę wyłonią loty konkursowe+lot finałowy(liczy się suma prędkości)

6. Plan lotów

1.lot treningowe - (ok.3­ -25 km)
2.lot treningowy (ok 35 km)
3. lot treningowy (ok. 50 km)
4. lot treningowy (ok. 80 km)

1. lot konkursowy : ok.130 km

2. lot konkursowy : ok.180 km

3. lot konkursowy :ok 230 km

4. Lot finałowy :ok.380 -  500 km

Loty treningowe nie liczą się do klasyfikacji AS i Drużynowej.

7. Dokładne daty lotów konkursowych i lotu finałowego podane zostaną na stronie internetowej.

Loty będą odbywać się z kierunku zachodniego.

* Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia lotu oraz zmiany terminu lotu
ze względu na warunki atmosferyczne.

* Ze względów humanitarnych gołąb który wrócił dzień przed lotem, lub
w złej kondycji nie będzie wkładany na najbliższy lot.( Za wyjątkiem Finału )

8. Na każdy lot konkursowy gołębie będą wkładały komisje składające się z organizatora oraz
chętnych uczestników Mistrzostw WG.

Wszystkie loty treningowe zegar będzie odbijał z całości (spisu).

Zakończenie lotów konkursowych odbywać się będzie według zasady:
36 godzin od wypuszczenia gołębi ,bez względu na ilość np.(wypuszczenie gołąbków na lot nastąpiło 20 marca 2015r o godz. 8,00 ,to zegar zostaje odłączony 21 marca o godz. 20,00

Na locie finałowym zegar zostanie odłączony po 4 dobach od wypuszczenia gołąbków np. (wypuszczenie nastąpiło 25 marca 2015r o godz 7,00 ,to zegar zostaje odłączony 29 marca 2015r o godz 7,00).

Gołąbki ,które powrócą do dnia rozpoczęcia aukcji,zostaną na niej wystawione.

9. Obsada Wspólnego gołębnika w 2018 roku będzie wynosić 600 gołębi.

10.Nagrody.

Przy obsadzie 600 gołębi całkowita pula będzie wynosiła ponad 94 tys. zł + ewentualne nagrody od sponsorów.W przypadku mniejszej ilości gołębi nagrody zostaną proporcjonalnie pomniejszone

Lot finałowy. Nagrodzonych zostanie 30 najszybszych gołębi według następującego podziału:

 

1 miejsce 25000 zł+puchar

2 miejsce 10000 zł+puchar

3 miejsce 7000 zł+puchar

4 miejsce 4000 zł

5 miejsce 3000 zł

6 miejsce 2,500 zł

7 miejsce 2000 zł

8 miejsce 1500 zł

9 miejsce 1500 zł

10 miejsce 1500 zł

11 - ­30 miejsce 300 zł

Drużyny:

1 miejse – 7000 zł+puchar
2 miejsce – 4000 zł+puchar
3 miejsce – 2000 zł+puchar
4-5miejsce - 1000zł

 

Z każdego lotu konkursowego będzie nagrodzonych 3 najszybszych gołębi:

1 miejsce 500 zł
2 miejsce 300 zł
3 miejsce 200 zł

AS:

1.miejsce 5000zł +puchar
2. miejsce 3000zł +puchar
3. miejsce 2000zł + puchar
4-5. miejsce 1000zł


Do mistrzostwa drużynowego będą sumowane prędkości 3 (trzech) najszybszych gołębi drużyny z każdego lotu konkursowego.
Gołąb AS będzie liczony również z sumy prędkości.

Jeżeli z lotu finałowego nie powróci 30 gołąbków ,to brakujące nagrody zostaną podzielone równo na gołębie które były zakoszowane na finał, lecz z niego nie powróciły

 

11. Organizator bierze na siebie obowiązek :

zakwaterowania we wspólnym gołębniku
opieki nad powierzonymi gołębiami
prawidłowego żywienia,karmienia i pojenia
organizacji lotów treningowych oraz konkursowych,
prowadzenia i publikowania odpowiedniej dokumentacji z przebiegu
mistrzostw na stronie internetowej (ukazywać się bedą statystyki z oblotów i treningów)

Gołąbki dodatkowo zostaną zaszczepione przeciw paramyxowirozie i ospie

Opiekę weterynaryjną w sezonie 2018 prowadzić będzie specjalista od chorób gołębi

lek. wet.dr.ROBERT MYSZKOWSKI

12. Po sezonie zostanie zorganizowana aukcja, z której 50% uzyskanej kwoty trafia do uczestnika

. Gołębie, które nie zostaną sprzedane na aukcji przechodzą na własność organizatora.

* Wszystkie nagrody pieniężne będą wypłacane po zakończeniu i rozliczeniu aukcji.

* Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

13. W dniu lotu finałowego odbędzie się przyjęcie dla uczestników i kibiców.

14. Organizator informuje iż nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o 10% podatek dochodowy do urzędu skarbowego

 

Odwiedzin: 415922, Dzisiaj: 717, On-line: 5 Copyright © wgcentrum.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone - NOWY SERWER